Потребителски сценарий:
Комуникация със състуденти и събиране на информация

Мария Коцева, като член на студентския съвет, получава имейл от "Учебен отдел", с който спешно се иска някаква статистическа информация, която е необходима преди края на учебния ден. 

Преди да има Office 365 в университета, това би означавало да се проведе спешна среща на студентския съвет, да се изиска от студентите да напуснат занятията си, за да изслушат искането и да задават въпроси за това, което трябва да направят. Това винаги е имало отрицателно въздействие върху ученето и преподаването.

Щяха да се раздават формуляри и документи за попълване и след това да се събират, а информацията да бъде събрана и върната в "Учебен отдел", като всичко това отнема много време. Междувременно учебните дейности се прекъсват.

Но сега, когато Мария получи подобни искания по имейл, тя знае, че може да използва инструментите за комуникация в Office 365, за да спести от администраторска дейност и да предотврати загуба на време за учене и преподаване.

* Познато преди като Outlook Web App.
** Познато преди като SkyDrive.


Имейл, контакти и календар - допълнителни източници

» Имейл, календари и контакти
» Сценарий: Свързване на други профили към имейл
» Сценарий: Хора и контакти
» Сценарий: Комуникация със състуденти и събиране на информация
» Сценарий: Професионално развитие на студентите
» Сценарий: Използване и споделяне на календарите

Copyright © , Университет за национално и световно стопанство.