Потребителски сценарий:
Използване на Office 365 за професионално развитие на студентите

Този потребителски сценарий е обобщение на идеи за прилагане на Office 365 във Вашия университет.

Традиционно документите за квалификациите и дейностите по професионалното развитие на студента често остават неархивирани или са регистрирани някъде там. Лошото водене на архивите може да доведе до недостатъчно оценяване на студентите заради дейностите и постиженията в тяхното професионално развитие, а тези архиви наистина трябва да бъдат достъпни на момента. Въпреки това, студентите често пренебрегват това задължение, понеже отнема много време.

Петър Ангелов, като член на студентския съвет, отговаря за професионалното развитие на студентите. Той разбира колко е важно за всеки член на неговия екип да създаде и поддържа Портфолио на текущото професионално развитие.

Знае, че Office 365 може да помогне за спестяване на време за тези административни задачи и за освобождаване на повече време за качествени интерактивни дейности за учене. Има някои идеи за създаване на процеса за извършване и архивиране на дейностите по професионално развитие на студентите в хода на учебната година. Той цели да използва инструментите и услугите на Office 365 за следните дейности:

* Познато преди като SkyDrive.
** Познато преди като Outlook Web App.


Имейл, контакти и календар - допълнителни източници

» Имейл, календари и контакти
» Сценарий: Свързване на други профили към имейл
» Сценарий: Хора и контакти
» Сценарий: Комуникация със състуденти и събиране на информация
» Сценарий: Професионално развитие на студентите
» Сценарий: Използване и споделяне на календарите

Copyright © , Университет за национално и световно стопанство.